منو
سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری نگزنس


برند: نگزنس مدل: محصول 222
کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابایت و کانال فیبر کاربرد داد.کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ دارای کمترین تضعیف هنگام خمش یا پیچ خوردگی در مقایسه با کابل های فیبر نوری سنتی دار..
58,000 تومان
قیمت بدون مالیات:58,000 تومان
برند: نگزنس مدل: محصول 238
کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابایت و کانال فیبر کاربرد داد.کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ دارای کمترین تضعیف هنگام خمش یا پیچ خوردگی در مقایسه با کابل های فیبر نوری سنتی دار..
50,000 تومان
قیمت بدون مالیات:50,000 تومان
برند: نگزنس مدل: محصول 242
کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابایت و کانال فیبر کاربرد داد.کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ دارای کمترین تضعیف هنگام خمش یا پیچ خوردگی در مقایسه با کابل های فیبر نوری سنتی دار..
52,000 تومان
قیمت بدون مالیات:52,000 تومان
برند: نگزنس مدل: محصول 248
کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابایت و کانال فیبر کاربرد داد.کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ دارای کمترین تضعیف هنگام خمش یا پیچ خوردگی در مقایسه با کابل های فیبر نوری سنتی دار..
50,000 تومان
قیمت بدون مالیات:50,000 تومان
برند: نگزنس مدل: محصول 548
کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابایت و کانال فیبر کاربرد داد.کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ دارای کمترین تضعیف هنگام خمش یا پیچ خوردگی در مقایسه با کابل های فیبر نوری سنتی دار..
26,500 تومان
قیمت بدون مالیات:26,500 تومان
برند: نگزنس مدل: محصول 252
کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابایت و کانال فیبر کاربرد داد.کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ دارای کمترین تضعیف هنگام خمش یا پیچ خوردگی در مقایسه با کابل های فیبر نوری سنتی دار..
61,000 تومان
قیمت بدون مالیات:61,000 تومان
برند: نگزنس مدل: محصول 256
کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابایت و کانال فیبر کاربرد داد.کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ دارای کمترین تضعیف هنگام خمش یا پیچ خوردگی در مقایسه با کابل های فیبر نوری سنتی دار..
65,000 تومان
قیمت بدون مالیات:65,000 تومان
برند: نگزنس مدل: محصول 264
کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابایت و کانال فیبر کاربرد داد.کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ دارای کمترین تضعیف هنگام خمش یا پیچ خوردگی در مقایسه با کابل های فیبر نوری سنتی دار..
63,000 تومان
قیمت بدون مالیات:63,000 تومان
برند: نگزنس مدل: محصول 229
کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابایت و کانال فیبر کاربرد داد.کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ دارای کمترین تضعیف هنگام خمش یا پیچ خوردگی در مقایسه با کابل های فیبر نوری سنتی دار..
50,000 تومان
قیمت بدون مالیات:50,000 تومان
برند: نگزنس مدل: محصول 233
کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابایت و کانال فیبر کاربرد داد.کابل های فیبر نوری مالتی مد OM2 ٥٠/١٢٥ دارای کمترین تضعیف هنگام خمش یا پیچ خوردگی در مقایسه با کابل های فیبر نوری سنتی دار..
60,000 تومان
قیمت بدون مالیات:60,000 تومان
برند: نگزنس مدل: محصول 225
کابل های فیبر نوری سینگل مد OS2 ٩/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات اترنت با سرعت  ١٠٠G/٤٠G/١٠G/١G می باشد. و می توانند داده ها را تا ١٠km با طول موج ١٣١٠nm و یا تا ٤٠km با طول موج  ١٥٥٠nm انتقال دهند .کابل های فیبر نوری سینگل مد OS2 ٩/١٢٥ دار..
50,000 تومان
قیمت بدون مالیات:50,000 تومان
برند: نگزنس مدل: محصول 240
کابل های فیبر نوری سینگل مد OS2 ٩/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات اترنت با سرعت  ١٠٠G/٤٠G/١٠G/١G می باشد. و می توانند داده ها را تا ١٠km با طول موج ١٣١٠nm و یا تا ٤٠km با طول موج  ١٥٥٠nm انتقال دهند .کابل های فیبر نوری سینگل مد OS2 ٩/١٢٥ دار..
52,000 تومان
قیمت بدون مالیات:52,000 تومان
نمايش 1 تا 12 از 24 (2 صفحه)