منو
سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری یونینت


برند: یونینت مدل: محصول 228
پچ کورد فیبر نوری کابل فیبر نوری است که در دو انتهای آن کانکتور فیبرنوری بسته می شود و امکان اتصال سریع و راحت یک سوئیچ نوری را با سایر تجهیزات مخابراتی فراهم می کند.کابل های فیبر نوری مالتی مد یونینت OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابای..
176,000 تومان
قیمت بدون مالیات:176,000 تومان
برند: یونینت مدل: محصول 225
پچ کورد فیبر نوری کابل فیبر نوری است که در دو انتهای آن کانکتور فیبرنوری بسته می شود و امکان اتصال سریع و راحت یک سوئیچ نوری را با سایر تجهیزات مخابراتی فراهم می کند.کابل های فیبر نوری مالتی مد یونینت OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابای..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
برند: یونینت مدل: محصول 239
پچ کورد فیبر نوری کابل فیبر نوری است که در دو انتهای آن کانکتور فیبرنوری بسته می شود و امکان اتصال سریع و راحت یک سوئیچ نوری را با سایر تجهیزات مخابراتی فراهم می کند.کابل های فیبر نوری مالتی مد یونینت OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابای..
187,200 تومان
قیمت بدون مالیات:187,200 تومان
برند: یونینت مدل: محصول 243
پچ کورد فیبر نوری کابل فیبر نوری است که در دو انتهای آن کانکتور فیبرنوری بسته می شود و امکان اتصال سریع و راحت یک سوئیچ نوری را با سایر تجهیزات مخابراتی فراهم می کند.کابل های فیبر نوری مالتی مد یونینت OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابای..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
برند: یونینت مدل: محصول 249
پچ کورد فیبر نوری کابل فیبر نوری است که در دو انتهای آن کانکتور فیبرنوری بسته می شود و امکان اتصال سریع و راحت یک سوئیچ نوری را با سایر تجهیزات مخابراتی فراهم می کند.کابل های فیبر نوری مالتی مد یونینت OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابای..
160,000 تومان
قیمت بدون مالیات:160,000 تومان
برند: یونینت مدل: محصول 253
پچ کورد فیبر نوری کابل فیبر نوری است که در دو انتهای آن کانکتور فیبرنوری بسته می شود و امکان اتصال سریع و راحت یک سوئیچ نوری را با سایر تجهیزات مخابراتی فراهم می کند.کابل های فیبر نوری مالتی مد یونینت OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابای..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
برند: یونینت مدل: محصول 232
پچ کورد فیبر نوری کابل فیبر نوری است که در دو انتهای آن کانکتور فیبرنوری بسته می شود و امکان اتصال سریع و راحت یک سوئیچ نوری را با سایر تجهیزات مخابراتی فراهم می کند.کابل های فیبر نوری مالتی مد یونینت OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابای..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
برند: یونینت مدل: محصول 257
پچ کورد فیبر نوری کابل فیبر نوری است که در دو انتهای آن کانکتور فیبرنوری بسته می شود و امکان اتصال سریع و راحت یک سوئیچ نوری را با سایر تجهیزات مخابراتی فراهم می کند.کابل های فیبر نوری مالتی مد یونینت OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابای..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
برند: یونینت مدل: محصول 265
پچ کورد فیبر نوری کابل فیبر نوری است که در دو انتهای آن کانکتور فیبرنوری بسته می شود و امکان اتصال سریع و راحت یک سوئیچ نوری را با سایر تجهیزات مخابراتی فراهم می کند.کابل های فیبر نوری مالتی مد یونینت OM2 ٥٠/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات ١٠٠٠BASE-SX و ... می باشد . برای اترنت گیگابای..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
برند: یونینت مدل: محصول 263
پچ کورد فیبر نوری کابل فیبر نوری است که در دو انتهای آن کانکتور فیبرنوری بسته می شود و امکان اتصال سریع و راحت یک سوئیچ نوری را با سایر تجهیزات مخابراتی فراهم می کند.این پچ کورد فیبر نوری سینگل مد یونینت OS2 ٩/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات مخابراتی و اترنت با سرعت ١٠٠G/٤٠G/١٠G/١G می باشد.کابل ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
برند: یونینت مدل: محصول 230
پچ کورد فیبر نوری کابل فیبر نوری است که در دو انتهای آن کانکتور فیبرنوری بسته می شود و امکان اتصال سریع و راحت یک سوئیچ نوری را با سایر تجهیزات مخابراتی فراهم می کند.این پچ کورد فیبر نوری سینگل مد یونینت OS2 ٩/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات مخابراتی و اترنت با سرعت ١٠٠G/٤٠G/١٠G/١G می باشد.کابل ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
برند: یونینت مدل: محصول 223
پچ کورد فیبر نوری کابل فیبر نوری است که در دو انتهای آن کانکتور فیبرنوری بسته می شود و امکان اتصال سریع و راحت یک سوئیچ نوری را با سایر تجهیزات مخابراتی فراهم می کند.این پچ کورد فیبر نوری سینگل مد یونینت OS2 ٩/١٢٥ ایده ال برای ارتباطات مخابراتی و اترنت با سرعت ١٠٠G/٤٠G/١٠G/١G می باشد.کابل ..
187,200 تومان
قیمت بدون مالیات:187,200 تومان
نمايش 1 تا 12 از 22 (2 صفحه)