۱ - فیبر نوری خیلی گران است !!!

فیبر نوری به دلیل کم شدن هزینه های تولید و آسانتر شدن ترمینال آن، روز به روز نصب فیبر نوری در اکثر موارد ارزان تر از کابل مسی در شرایط معادل می باشد، بعد از نصب، هزینه های نگهداری مطرح می شود که به میزان قابل توجهی کمتر از مس  نیز می باشد.

۲- نصب فیبر نوری دشوار می باشد!!!

در سال‌های قبل نصب و راه اندازی فیبر نوری دشوار و دقیق بود، در ابتدای پیدایش کانکتورها که نیاز به یک متخصص جهت اجرای آن بوده است، اما پیشرفت در ترمینال ها و تکنولوژی های فیبر نوری آنها را برای نصب، آسان کرده است. در حال حاضر خیلی از تکنسین ها ، نصب فیبر نوری را به دلیل کوچکی قطر، سبک وزن بودن و تست آسان، ترجیح می دهند.

۳- فیبر نوری شکننده است!!!

اگرچه هسته فیبر نوری که به اندازه تار مو می باشد شکننده تر از زوج سیم مسی است ولی کابل فیبر نوری مستحکم تر از کابل مسی می باشد . کابل فیبر نوری دارای مقاومت بیشتری نسبت به مسی در برابر فشار زیاد می باشد. این نوع کابل برای محدوده دمایی بالاتر، استحکام و بقای بیشتر می باشد.

۴- هک فیبر نوری امکان نا پذیر است!!!

از آنجا که سیگنال های الکتریکی از کابل مسی نشت می کنند، یک هکر می تواند داده ها را در نزدیکی، بدون لمس کردن کابل بخواند. یک کابل فیبر نوری، از سیگنال های نوری استفاده می کند که امکان نشت آن از فیبر نوری وجود ندارد. بنابراین هکر باید برای دسترسی به اطلاعات به طور فیزیکی به آن دسترسی داشته باشد. در نتیجه این درست است که کابل فیبر نوری نسبت به کابل مسی خیلی امن تر است اما غیر ممکن بودن هک فیبر نوری درست نمی باشد. برای هک فقط به یک ضربه به شبکه و دسترسی فیزیکی به کابل نیازمی باشد، بنابراین حفاظت از فیبر نوری در برابر دستکاری های غیر مجاز توسط رمزنگاری داده های خصوصی ضروری است .