کریمپ های حرارتی یا شرینک حرارتی یکی از تجهیزات پسیو شبکه است، کریمپ های حرارتی جهت حفاظت از نقطه ی جوش اتصالات فیبر نوری در زمانیکه فیبرهای نوری توسط دستگاه فیوژن به یکدیگر جوش داده می‌شوند، استفاده می گردد .

کریمپ حرارتی دارای تیوب شفافی است که باعث می شود نقطه ی جوش به سهولت مشاهده شده و خرابی اسپلایس قابل تشخیص باشد. در کریمپ حرارتی از یک المان جهت تقویت استحکام نقطه ی جوش و پلی اولفین لینک کراس استفاده می شود .

کریمپ حرارتی

در کابل هایی با تنها یک فیبر نوری مانند پیگتیل این تقویت کننده، یک میله ی فولادی ضد زنگ، در کابل دراپ، یک یا دو میله ی فولادی ضد زنگ و در کابل های ریبون، یک یا دو سرامیک می باشد.

 اساس کار شرینک های حرارتی جلوگیری از شکستن فیوژن و همچنین جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت می باشد و بعد از حرارت دهی که معمولا توسط دستگاه فیوژن فیبر نوری انجام می گردد، به دور محل فیوژن فیبر نوری قرار داده می شوند.

به بیان دیگر، برای محافظت و ایجاد ایمنی برای فیوژن فیبر نوری از کریمپ یا شرینک حرارتی به دور محل فیوژن استفاده می شود. کریمپ ها بعد از حرارت دهی که به طور معمول عمل حرارت دهی توسط خود دستگاه فیوژن فیبر نوری انجام می گردد به دور محل فیوژن فیبر نوری قرار گرفته و مانع از شکستن فیوژن و همچنین نفوذ گرد و غبار و رطوبت می شوند.


کاربرد کریمپ های حرارتی :

  • محافظت از نقطه ی جوش و بهبود استحکام آن
  • دارای پوشش شفاف جهت سهولت مشاهده ی وضعیت نقطه ی جوش که باعث تشخیص آسان اسپلایس می شود.
  • قابلیت سفارشی سازی طول کریمپ
  • موجود در مدل هایی با تیوب خارجی رنگی
  • مقاوم در برابر نفوذ  گرد و غبار و رطوبت برای حفاظت در برابر عوامل محیطی
  • موجود در انواع ٦٠mm ,٤٠mm ,٤٥mm