منو
سبد خرید

پچ کورد شبکه


مدل: محصول 208
مشخصات فنی پچ کورد شبکه لگراند CAT6 FTP :برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر (کارت شبکه) و پریز شبکه از پچ کورد استفاده می شود. یکی از مهمترین قسمت های شبکه پچ کورد است که می تواند کارایی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد.نوع کالا : پچ کورد شبکهگروه کانکتور : CAT6ن..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
مدل: محصول 209
مشخصات فنی پچ کورد شبکه لگراند CAT6 SFTP : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر (کارت شبکه) و پریز شبکه از پچ کورد استفاده می شود. یکی از مهمترین قسمت های شبکه پچ کورد است که می تواند کارایی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد.نوع کالا : پچ کورد شبکهگروه کانکتور :&nbs..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
مدل: محصول 210
مشخصات فنی پچ کورد شبکه لگراند CAT6 UTP : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر (کارت شبکه) و پریز شبکه از پچ کورد استفاده می شود. یکی از مهمترین قسمت های شبکه پچ کورد است که می تواند کارایی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد.نوع کالا : پچ کورد شبکهگروه کانکتور : ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
مدل: محصول 211
مشخصات فنی پچ کورد شبکه لگراند CAT6A SFTP :برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر (کارت شبکه) و پریز شبکه از پچ کورد استفاده می شود. یکی از مهمترین قسمت های شبکه پچ کورد است که می تواند کارایی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد.نوع کالا : پچ کورد شبکهگروه کانکتور : CAT6Aنوع..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
مدل: محصول 212
مشخصات فنی پچ کورد شبکه لگراند CAT7 SFTP :برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر (کارت شبکه) و پریز شبکه از پچ کورد استفاده می شود. یکی از مهمترین قسمت های شبکه پچ کورد است که می تواند کارایی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد.نوع کالا : پچ کورد شبکهگروه کانکتور : CAT7..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
مدل: محصول 213
مشخصات فنی پچ کورد شبکه لگراند CAT8 SFTP :برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر (کارت شبکه) و پریز شبکه از پچ کورد استفاده می شود. یکی از مهمترین قسمت های شبکه پچ کورد است که می تواند کارایی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد.نوع کالا : پچ کورد شبکهگروه کانکتور : CAT8..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
مدل: محصول 214
مشخصات فنی پچ کورد شبکه نگزنس CAT5E FTP : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر (کارت شبکه) و پریز شبکه از پچ کورد استفاده می شود. یکی از مهمترین قسمت های شبکه پچ کورد است که می تواند کارایی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد.نوع کالا : پچ کورد شبکهگروه کانکتور : CAT5Eنوع ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
مدل: محصول 215
مشخصات فنی پچ کورد شبکه نگزنس CAT5E UTP :برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر (کارت شبکه) و پریز شبکه از پچ کورد استفاده می شود. یکی از مهمترین قسمت های شبکه پچ کورد است که می تواند کارایی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد.نوع کالا : پچ کورد شبکهگروه کانکتور : CAT5E..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
مدل: محصول 216
مشخصات فنی پچ کورد شبکه نگزنس CAT6 FTP :برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر (کارت شبکه) و پریز شبکه از پچ کورد استفاده می شود. یکی از مهمترین قسمت های شبکه پچ کورد است که می تواند کارایی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد.نوع کالا : پچ کورد شبکهگروه کانکتور : CAT6نو..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
مدل: محصول 217
مشخصات فنی پچ کورد شبکه نگزنس CAT6 SFTP : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر (کارت شبکه) و پریز شبکه از پچ کورد استفاده می شود. یکی از مهمترین قسمت های شبکه پچ کورد است که می تواند کارایی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد.نوع کالا : پچ کورد شبکهگروه کانکتور : ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
مدل: محصول 218
مشخصات فنی پچ کورد شبکه نگزنس CAT6 UTP : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر (کارت شبکه) و پریز شبکه از پچ کورد استفاده می شود. یکی از مهمترین قسمت های شبکه پچ کورد است که می تواند کارایی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد.نوع کالا : پچ کورد شبکهگروه کانکتور : ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
مدل: محصول 219
مشخصات فنی پچ کورد شبکه نگزنس CAT6A SFTP :برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر (کارت شبکه) و پریز شبکه از پچ کورد استفاده می شود. یکی از مهمترین قسمت های شبکه پچ کورد است که می تواند کارایی شبکه را تحت تاثیر قرار دهد.نوع کالا : پچ کورد شبکهگروه کانکتور : CAT6Aنوع ..
تماس بگیرید
قیمت بدون مالیات:تماس بگیرید
نمايش 1 تا 12 از 14 (2 صفحه)